درخواست افزودن درگاه به پرداخت یار

در صورتی که درخواست افزودن درگاه جدیدی به ماژول پرداخت یار دارید، می توانید این فرم رو تکمیل کرده و هزینه را پرداخت نمایید. (بهتر است قبل از پرداخت ،‌ از طریق بخش پشتیبانی هماهنگ کنید)

شرایط افزودن درگاه به صورت زیر است :

  • پرداخت هزینه اولیه بابت افزودن درگاه به ماژول (مبلغ  ۲.۹ میلیون تومان)
  • درگاه واسط (پرداخت یاری) به نسخه تجاری اضافه می شوند(باید نسخه تجاری رو تهیه کرده باشید)
  • فقط از اولین درخواست دهنده هزینه اولیه دریافت شده و با افزودن درگاه به ماژول ، تهیه نسخه تجاری برای دیگر کاربران کافی است.
  • زمان اجرای درخواست بین دو هفته تا دو ماه متغیر بوده و تعیین زمان دقیق نیاز به هماهنگی دارد.

2,900,000 تومان
Loading...