بحث و گفتگو در مورد تگ [ انتقال پرستاشاپ ]

Price specification not found for currency: "" مشکل تومان

سلام 

بعد از انتقال کامل به پرستا خام برای اضافه کردن تومان مشکل دارم

https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/issues/14595#issuecomment-510884182

مورد دقیقا مشابه با مشکل خودمم پیدا کردم ولی به نتیجه نرسیدم

ایجاد گفتگو جدید

اگر سوالی دارید ، اگر چالشی در فروشگاه خود دارید ، می توانید گفتگو خود را ایجاد نمایید.

ایجاد گفتگو جدید

دوره های آموزشی

سبدخرید