با سلام

طی دو سال گذشته با وجود تورم وحشتناک موجود در جامعه سعی کردیم از افزایش قیمت محصولات پرستایار خودداری کنیم ، تا افراد بیشتری امکان استفاده از خدمات ما را داشته باشند. ولی افزایش هزینه ها به صورتی بوده است که در سال جدید چاره ای جز اعمال افزایش قیمت نخواهیم داشت.

این افزایش قیمت ویژه ماژول های قدیمی بوده و ماژول های پرداخت که در حال توسعه و انتشار هستند ، شامل افزایش قیمت نمی شوند.

فرصت ویژه برای خرید با قیمت قبلی

هدف از این اطلاعیه ارائه فرصت مناسب به همکاران و مشتریان گرامی برای خرید ماژول ها و یا تمدید پشتیبانی با قیمت قبلی می باشد. روی قیمت محصولات از سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه افزایش حدود ۴۵ درصدی اعمال می گردد و در این بازه زمانی میتوانید با همان قیمت قبلی اقدام به خرید ماژول کنید.

دقت کنید که این افزایش شامل تمدید پشتیبانی نیز می شود و از ابتدای اردیبهشت تمدید پشتیبانی نیز شامل افزایش قیمت فوق خواهد شد. پس اگر نیاز به تمدید پشتیبانی دارید حتما از این فرصت استفاده نمایید.

افزایش قیمت شامل چه محصولات می باشد؟

ماژول ها و خدمات پرستایار براساس فهرست زیر تغییر قیمت خواهند داشت.

  • ماژول سبدخرید پرستاکارت - تغییر قیمت به ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • ماژول ورودیار - تغییر قیمت به ۹۹۰ هزار تومان
  • ماژول پرستالینک - تغییر قیمت به ۷۹۰ هزار تومان
  • ماژول برچسب - تغییر قیمت به ۵۹۰ هزار تومان
  • ماژول پرستاتیکت - تغییر قیمت به ۹۹۰ هزار تومان

ماژول های پرداخت یار و ماژول های جانبی آن شامل این افزایش قیمت نخواهند بود.

با احترام
سید هاشم افخمی

با سلام

طی دو سال گذشته با وجود تورم وحشتناک موجود در جامعه سعی کردیم از افزایش قیمت محصولات پرستایار خودداری کنیم ، تا افراد بیشتری امکان استفاده از خدمات ما را داشته باشند. ولی افزایش هزینه ها به صورتی بوده است که در سال جدید چاره ای جز اعمال افزایش قیمت نخواهیم داشت.

این افزایش قیمت ویژه ماژول های قدیمی بوده و ماژول های پرداخت که در حال توسعه و انتشار هستند ، شامل افزایش قیمت نمی شوند.

فرصت ویژه برای خرید با قیمت قبلی

هدف از این اطلاعیه ارائه فرصت مناسب به همکاران و مشتریان گرامی برای خرید ماژول ها و یا تمدید پشتیبانی با قیمت قبلی می باشد. روی قیمت محصولات از سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه افزایش حدود ۴۵ درصدی اعمال می گردد و در این بازه زمانی میتوانید با همان قیمت قبلی اقدام به خرید ماژول کنید.

دقت کنید که این افزایش شامل تمدید پشتیبانی نیز می شود و از ابتدای اردیبهشت تمدید پشتیبانی نیز شامل افزایش قیمت فوق خواهد شد. پس اگر نیاز به تمدید پشتیبانی دارید حتما از این فرصت استفاده نمایید.

افزایش قیمت شامل چه محصولات می باشد؟

ماژول ها و خدمات پرستایار براساس فهرست زیر تغییر قیمت خواهند داشت.

  • ماژول سبدخرید پرستاکارت - تغییر قیمت به ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • ماژول ورودیار - تغییر قیمت به ۹۹۰ هزار تومان
  • ماژول پرستالینک - تغییر قیمت به ۷۹۰ هزار تومان
  • ماژول برچسب - تغییر قیمت به ۵۹۰ هزار تومان
  • ماژول پرستاتیکت - تغییر قیمت به ۹۹۰ هزار تومان

ماژول های پرداخت یار و ماژول های جانبی آن شامل این افزایش قیمت نخواهند بود.

با احترام
سید هاشم افخمی