مرتضی اصغری نیا

خروج کاربر بعد از پرداخت با ماژول پرداخت یار

بعد از پرداخت و تراکنش موفق با زدن بازگشت به سایت ، کاربر به سایت فروشگاه برمیگردد ولی باید دوباره وارد حساب کاربری شود. چگونه این مشکل برطرف میشود؟

ایجاد گفتگو جدید

اگر سوالی دارید ، اگر چالشی در فروشگاه خود دارید ، می توانید گفتگو خود را ایجاد نمایید.

ایجاد گفتگو جدید

دوره های آموزشی

Loading...